Güvenli İskele Kurmanın Aşamaları
 1. En alta ahşap
  İskele kurmaya başlarken alt ayar mili koyulmadan önce ilk olarak ölçüsü 50×50 cm ölçülerinde ahşap kullanılmalıdır. Bu ahşap parçanın kullanılma amacı kurulacak iskelenin katları yükseldikçe giderek artan ağırlıktan doğan basıncı yaymak ve iskelenin özellikle toprak zeminlerde batmasını ve düzlemsel doğruluğunun bozulmasını önlemektir.
 2. Alt ayar mili
  Her ayağın altına alt ayar mili (kriko) kullanılması çok önemlidir. İskelenin tam terazide ve dengeli bir şekilde kurulmasına yardımcı olur.
  İskelelerde kullanılan alt ayar milinin EN 74-3 standardına göre testlerinin yapılmış olması gereklidir. Alt ayar milinin taban plakası kısmında firmanın, standardın ismi, EN 74-3 ve üretim yılının son iki hanesi kabartma harflerle basılmalıdır.
 3. Başlangıç ayağı
  Çapı 48,3 mm olan kısmı aşağı, çapı 60 mm olan kısmı ise yukarı bakacak şekilde alt ayar milinin üstüne yerleştirilir.
 4. Temelin toplanması
  Yerleştirilen başlangıç ayaklarına kısa ve uzun yataylar, iskelenin önceden çizilmiş kurulum projesine göre takılır. Kurulacak iskelenin iskele kurulmadan önce, yapının ölçülerine ve iskele ile yapılacak uygulamanın sorunsuz şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde uzman ve tecrübeli bir personel tarafından projesinin çizilmesi çok önemlidir. Eğer böyle bir çizime göre iskele kurulmazsa, iskele kuran ustanın doğru bildiği kurallara göre bir iskele kurulmuş olur. İskelede en önemli yerlerden birisi temeldir. Temel doğru kurallara uygun ve yapılacak işin en elverişli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde iskeleyi kullanacak ekipler ve kuracak ustalar ile birlikte tasarlanmalıdır.
 5. Platformlar
  İskelenin çalışılacak katlarında, çalışmaya başlanacak ilk kattan en üst kata kadar tüm katlarda çalışanların yürüyüş alanı tam ve eksiksiz olmalıdır. Platformlar, çalışanın ayağının kaymamasını sağlayacak özellikte olmalıdır. Platformlar arasındaki boşluk 2,5 cm’yi geçmemelidir.
 6. Köşe dönüşleri
  Köşe dönüşleri tam ve eksiksiz olmalıdır. Kurulan iskele, yapının mimari özelliklerine göre girinti ve çıkıntılarda cepheden her zaman aynı uzaklıkta kalacak şekilde kurulmalıdır. Bu nedenle satın aldığınız iskelenin üreticisi size sistemsel çözümler sunmalıdır.Fener İskele’nin ürünleri üretime başlamadan önce üç boyutlu katı model programında (Solid Works) çizimi yapılıp, yapıların her türlü girinti ve çıkıntılarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Satın aldığınız Fener İskele ürünlerinde her yatayın köşe dönüşünü sağlayacak milimetrik  hassasiyette bir iç yatayı bulunmaktadır. Resimde de görüldüğü gibi bu sistem çözümü ile kuracağınız Fener İskele ürünleri olan yataylar ve dikeyler her köşe dönüşünde birbirine bağlantılı kurulduğu için, iskele statik açıdan çok stabil olup, katlar yükseldikçe dik çıkar.
 7. Topukluklar
  İskelede topukluk, (tekmelik, tozluk, süpürgelik) iskelenin dış tarafında (cepheye bakan tarafın ters tarafında) platformlara bitişik ve en az 15 cm yükseklik oluşturmalıdır. Topukluk ile platformlar arasında malzeme düşmemesi için boşluk kalmaması önemlidir.Topukluk iskeleye konulduktan sonra düşme ihtimaline karşı kilitli olup, köşe dönüşlerinde de topukluklar mutlaka tam olmalıdır.Fener İskele’nin ürün yelpazesinde, kilit mekanizması ve köşe dönüşlerinde her topukluk ölçüsünün sistemsel çözüm sağlayacak ölçü ve tasarımlarda iç topukluğu bulabilirsiniz.
 8. Yataylar
  İskelenin her çalışma katında, dış tarafında her 50 cm ve 100 cm’de bir yatay bağlantı mutlaka atılmalıdır. İskele, cepheden 25 cm’den fazla bir açıklıkta kurulursa dış tarafa atılan bu yataylar iç tarafa da çalışanların düşmesini engellemesi için takılmalıdır.
  Fener İskele’den satın alacağınız iskelelerde dikey elemanlarda her 50 cm’de bir flanş kaynatıldığı için sistem çözümleri kapsamında bu kurala uygun bir iskele kurabilirsiniz.
 9. Katlar arası geçiş
  Merdivenler iş güvenliği yasalarına uygun olarak en az 50 cm genişliğinde ve her iki tarafında trabzanı takılmış şekilde olmalıdır. Fener İskele’nin ürünü olan merdivenler, TS EN 12810-1 standardlarına uygun olarak üretilmiştir.Sistem çözümleri kapsamında Fener İskele’den satın alacağınız iskelelerde merdivene geçiş kısımları açık, ortada kalan 1,5 metrelik kısımda çift yatay ve topukluk kullanarak daha güvenli bir iskele kurabilirsiniz.
 10. İskele sonlama
  İskelenin dış tarafında olduğu gibi sağında ve solunda da iskelenin bittiği yerlerde 15 cm topukluk, her 50 ve 100 cm’de yatay bağlantı kullanılmalıdır.Fener İskele’den satın alacağınız iskelelerde 70 cm topukluk ve kısa yatay bağlantılar sistem çözümleri kapsamında siz değerli kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
 11. En üst kat
  Kurulan iskelelerde en üst katta çalışanların düşmesini engellemek için ara katlarda alınan eksiksiz platform, topukluk, çift yatay, iskele bitişlerinde çift yatay ve topukluk kuralları mutlaka uygulanmalıdır.
  İskelelerde en tehlikeli yer en üst kat olduğu halde ülkemizde en çok ihmal edilen, kurallara aykırı kurulan kısım da en üst kattır.
 12. Çaprazlar
  Çapraz bağlantılar, satın aldığınız iskele firmasının ürün el kitabı ve kullanma kılavuzunda belirtmiş olduğu iskelenin yapılmış olan statik hesabı sonucunda kullanılması gereken en fazla kaç ara bırakılması gerekiyorsa o kadar ara boş bırakılarak çapraz bağlantılar kullanılmalıdır.
  Fener İskele’den satın alacağınız iskelelerde hangi sıklıkta çapraz bağlantı kullanmanız gerektiği kullanma kılavuzu kitapçığında belirtilmiştir.
 13. Ankraj (duvar bağlantı elemanı)
  İskeleler, dışı açık (filesiz), yüzde elli geçirimli fileli veya yüzde yüz kapalı branda ile kaplı olmak üzere 3 şekilde kurulabilir.
  Sertifikalı bir iskelenin statik hesabı yapılırken bu üç şekilde kurulduğu varsayılan statik hesabı sonucunda ankraj elemanlarının hangi sıklıkta atılması gerektiği ortaya çıkar.Fener İskele’den satın alacağınız iskelelerde hangi sıklıkta ankraj bağlantı yapmanız gerektiği bilgisini kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

  Ankrajda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de dübel ve kancadır.

  Türkiye’de satılan dübel ve kancalar genellikle Çin malı, ucuz ve testleri yapılmamış çekme değerleri belli olmayan ürünlerdir.

  Fener İskele’den satın alacağınız iskelelerde Almanya’dan ithal edilmiş dübel ve kanca kullanılmaktadır.

 14. Konsol
  Yapılarda saçak çıkmaları önünde çalışabilmek için ikinci bir ek iskele kurmak yerine 45, 70, 99 cm ölçülerindeki konsollar kullanılır.
 15. Makas
  İskele kurulurken bir iskele kurulmasına engel bir durumla karşılaşılırsa bir ayak iskele yere basmadan makas kullanılarak bu engel aşılabilir.
 16. Kelepçe
  İskelelerde kullanılan kelepçeler EN 74-1 standardına göre üretilmiş, testleri yapılmış ürünler olmalıdır.Kelepçeler, iskelelerde üstlendikleri görev itibariyle kalite yönünden ve standardın gereklerini sağlayabilmesi açısından çok önemlidir. Çünkü, kelepçeler kullanıldıkları yerlerde düğüm noktası hükmündedir.

  Sadece ankraj elemanlarını bağlantı parçası olarak değil gelişmiş komplike kurulan iskelelerde iskelenin yukarıdan aşağıya asılarak kurulmasını dahi sağlamak için kullanılabilir.